Blanka Ježková

Jsem člověk, kterého zajímá svět a vztahy kolem nás. Při své práci kladu důraz na individualitu člověka a respekt k odlišnostem. Terapeutickou i lektorskou práci vnímám s vděčností jako příležitost stát se součástí objevování potenciálu každého, s kým mohu pracovat.

Při své práci používám především prvky z Kognitivně behaviorální terapie, Transakční analýzy, Schéma terapie a práce s tělem.

Individuální terapie

Individuální terapii vnímám jako příležitost ke sdílení, otevření se, hledání otázek i odpovědí, ve kterém propojujeme to, čeho jsme si vědomi, s tím, co je dosud nevědomé.  Příležitost k poznání o sobě, zdrojích svých potíží i zdrojích svého uzdravení.

Při své práci společně s klienty hledáme pochopení souvislostí a smyslu jeho životního příběhu. Za důležitou součást považuji práci s myšlenkovými a emočními vzorci.

Párová terapie

Pokud jsou součástí vašeho vztahu časté hádky, problémy v komunikaci, řešíte nevěru a její důsledky, problémy v intimitě, nevěra a neshody v oblasti výchovy dětí. Pokud jste rozhodnutí o ukončení vztahu nebo už jste ho ukončili, možná řešíte střídavou péči nebo způsob, jak nejlépe vyřešit starost o děti. Společně budeme hledat cestu, která vede k pochopení odlišných pohledů, emocí a pokusíme se najít řešení vedoucí ke stabilitě a spokojenosti.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je oblastí, která se zabývá rodinnými problémy. Snaží se pomáhat je překonat a dosáhnout takového fungování rodiny, se kterým jsou její členové spokojení.

Cílem rodinné terapie je podnítit změny pohledu rodiny na daný problém, na sebe samu, vyvolat změnu způsobu komunikace a interakce mezi jednotlivými členy.

Rodinná terapie pracuje s rodinou jako s celým systémem. Zabývá se jejími zvláštnostmi i osobnostmi jednotlivých členů. Rodinná terapie vychází z předpokladu, že rodina funguje jako propojený systém, který se vzájemně ovlivňuje.

Při každé terapii je důležitá práce všech. Terapeut bez chuti zúčastněných a jejich potřeby udělat změnu nic nezmůže. Jak řekl Albert Einstein: „Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“  Pojďme tedy společně hledat cestu ke změně.

Budu Vám ráda oporou při nalézání odvahy k pozitivním změnám a objevování nadhledu a humoru v životě.

„Tajemstvím života je sedmkrát padnout a osmkrát vstát.“

Paulo Coelho